Šoreiz izskatīsim lietu, kurā Senāts vērtējis Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt ieskaitu attiecībā uz maksātnespējīgas sabiedrības nodokļu parādu, sniegdams vērtīgas atziņas par ieskaita būtību, nodokļu maksājumu regulējumu un Valsts ieņēmumu dienesta kā kreditora tiesisko statusu. Ņemot vērā izaicinājumus, ar kuriem komersantiem jārēķinās jau tuvākā gada laikā, ļoti ticami, ka jautājumi par maksātnespējas procesiem varētu atkal kļūt aktuāli.

Lietas būtība

Senāta Administratīvo lietu departaments 2021.gada 4.novembrī pieņēma spriedumu lietā SKA-100/2021 pēc maksātnespējīgas sabiedrības iesniegtās kasācijas sūdzības saistībā ar Administratīvās apgabaltiesas pieņemto lēmumu par prasības noraidīšanu.