Valsts ieņēmumu dienests aktīvi izmanto likumā “Par nodokļiem un nodevām” tam paredzētās tiesības lemt par valdes locekļu atbildību juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanā. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publicēto informāciju process par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu valsts budžetam ir uzsākts 136 juridiskām personām. Apskatām sīkāk, ko var pieprasīt no valdes locekļa un kad to drīkst darīt.