Pievienotās vērtības nodokļa 0% likmes piemērošana piegādes jeb realizācijas darījumos Eiropas Savienības teritorijā ir visai riskanta. Tādu secinājumu nākas izdarīt, vērtējot pēdējo gadu Administratīvās tiesas praksi nodokļu strīdu jomā un ņemot vērā arī Valsts ieņēmuma dienesta aktuālo tendenci nekorekti interpretēt pievienotās vērtības nodokļa sistēmas funkcionēšanas pamatprincipus.