Ieskatu par to, kā Valsts ieņēmumu dienestam (VID) veicas ar labas pārvaldības principa ievērošanu, labi redzam Administratīvās rajona tiesas un Administratīvās apgabaltiesas judikatūrā. Piemēram, lietā A420153922 tiek risināts VID darbinieka strīds pret darba devēju (ko tiesā pārstāv Finanšu ministrija (FM)) par algas samazināšanu tādēļ, ka darbinieks ir nepamatoti novilcinājis uzņēmuma auditu. Darbinieka pieļauto pārkāpumu dēļ VID uz deviņiem mēnešiem samazinājis darbinieka algu par 20%.