Vai Valsts ieņēmumu dienests var vienpersoniski konstatēt, ka notikusi uzņēmuma pāreja, un uz sava lēmuma pamata piedzīt nodokļus no uzņēmuma ieguvēja? Vai Valsts ieņēmumu dienests var atteikties noslēgt vienošanos par nodokļu parāda samaksas kārtību? Izskatīsim Latvijas Republikas Senāta lēmumu, kurā formulētas vairākas nodokļu maksātājiem būtiskas atziņas!