Šoreiz apskatīsim lietu, kurā tika vērtēts, vai pēc tam, kad Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa auditu, privātpersonai ir iespējams pieprasīt nodokļu pārmaksas atmaksu. Izskatām Senāta lēmumu!

Lietas būtība

Privātpersona 2017.gada 22.decembrī Valsts ieņēmuma dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iesniedza 2014.gada ienākumu deklarāciju, kuru VID nepieņēma, jo likuma “Par nodokļiem un nodevām” (likuma par NN) 16.panta 1.daļas 6.punkts nosaka, ka nodokļu maksātājs nav tiesīgs iesniegt nodokļu deklarāciju labojumus vai precizējumus, ja šajā laikā par konkrētajiem nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem ir uzsākts vai veikts nodokļu audits.