Ja kādreiz ir nācies apskatīt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publicēto nodokļu administrēšanas lēmumu sadaļu, tad noteikti ir redzēts kupls pievienoto vērtības nodokļa (PVN) atmaksas atteikumu skaits. VID pienākumus likumdevējs ir precizējis vairākkārt, mēģinot panākt vieglāku un ātrāku PVN atmaksāšanas gaitu. Vai tas ir izdevies? Kā notiek patiesībā?