Kuros gadījumos uzskatāms, ka persona ir pašnodarbinātais, un kādas pazīmes liecina, ka persona tomēr saņem atlīdzību, par kuru algas nodoklis ir jāmaksā ienākuma izmaksātājam? Kas ir “neīstie pašnodarbinātie”, un vai šī problēma ir aktuāla Latvijā?