14.04.2011. Saeimā tika pieņemti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Likums par NN), kas spēkā stājās 17.05.2011. Ar grozījumiem vismaz formāli tiek atcelti noteikumi, saskaņā ar kuriem Valsts ieņēmumu dienests (VID) liedza pārmaksāto nodokļu atmaksu gadījumā, ja saistībā ar nodokļu maksātāja darbību vai pret nodokļu maksātāju vai tā amatpersonām ir uzsākts kriminālprocess, kas var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu.