Covid-19 pandēmija ietekmējusi arī Eiropas Savienības Tiesas darbību, jo tiesas nolēmumu un spriedumu skaits 2020. gada 1. ceturksnī bijis netipiski mazs. Par laimi, pāris nolēmumi pievienotās vērtības nodokļa lietās tomēr ir pieņemti – par vienu no tiem sīkāk šajā rakstā.