Par nokavējuma naudu, kas pienākas par pārmaksātajiem pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem 2015.gada beigās Augstākajā tiesā tika skatīta lieta, kurā tiesai bija jālemj, no kura brīža Valsts ieņēmumu dienestam rodas pienākums maksāt personai šo nokavējuma naudu (07.12.2015. spriedums lietā Nr.SKA 95-15).

Pārmaksāto nodokļu maksājumu (ieskaitot pievienotā vērtības nodokļa (PVN) maksājumu) atmaksas kārtību nosaka likuma “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN) 28.pants. Saskaņā ar šī panta 1.daļu personai, kura ir veikusi nodokļa pārmaksu, ir tiesības saņemt pārmaksāto nodokļa maksājumu, kā arī nokavējuma naudu. Tiesības saņemt nokavējuma naudu pastāv, ja ir veikta nodokļa pārmaksa vai nepamatoti samaksāts nodoklis.