Kā ierasts, Eiropas Savienības Tiesā ir daudz lietu par strīdiem pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā. Arī 2016.gada nogalē publicēti vairāki interesanti spriedumi un prejudiciālie nolēmumi. Par vienu no tiem – 08.12.2016. spriedumu lietā Nr.C-208/15 – vēlētos informēt nodokļu maksātājus, un īpaši interesants šis spriedums varētu būt lauksaimniecības tehnikas un lauksaimniecības ražošanai nepieciešamo materiālu vairumtirgotājiem, kas vienlaikus ar šo preču pārdošanu izsniedz pircējiem aizdevumus preču iegādei.