Arī šogad turpinām analizēt svarīgākos Eiropas Savienības Tiesas spriedumus. Šoreiz uzmanību pievērsīšu divām no pagājušā gada septembrī–oktobrī izskatītajām lietām, kurās paustas ievērības cienīgas atziņas pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas jautājumos.