Gandrīz ikvienam gada laikā rodas izdevumi par medicīnas, mācību, apdrošināšanas un citiem pakalpojumiem, par kuriem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir tiesības atgūt samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pagājušā gada nogalē Latvijas Republikas Senāts ir pieņēmis nozīmīgu lēmumu, kas maina līdz šim piemēroto Valsts ieņēmumu dienesta praksi apstiprināt vai atteikt nodokļa atmaksu par šādiem izdevumiem.