Ikvienam uzņēmumam ir jāspēj nodrošināt ikdienas naudas plūsma. Nepieciešami pietiekami finanšu resursi, lai segtu personāla izmaksas, parādus piegādātājiem un ievērotu rēķinu apmaksas noteikumus. Apgrozāmais kapitāls parāda uzņēmuma spēju segt šīs saistības, un tā efektīva izmantošana tieši ietekmē uzņēmuma peļņu un naudas plūsmu.