Mūsdienās cenu veidošana ir komplekss pasākums. Tā vairs nenotiek tikai konkrētā biznesa līmenī, bet gan piegāžu ķēdes līmenī.

Atceros – pasākumā, kurā apbalvoja eksportspējīgus uzņēmējus, savā eksporta veicināšanas pieredzē dalījās kāds Latvijas uzņēmējs. Caur smiekliem viņš stāstīja, ka pirmajā viņa piegādē ārzemju veikalu tīklam (par šī līguma noslēgšanu viņš bija cīnījies 2 gadus) noliktavas pārzinis bija izdomājis, ka QR kodu (quick response code) līmē uz paletēm nesimetriski, un, būdams ļoti atbildīgs, pats vienpersoniski naktī marķējumus pārlīmējis kādā, viņaprāt, "skaistākā" vietā. "Uzlabojuma" rezultātā vesela fūre ar produkciju tika aizsūtīta atpakaļ uz rūpnīcu un uzņēmējam nācās samaksāt sodu par nepiegādāto preci, jo galamērķī automātiskās ierīces ieprogrammētajās vietās neatrada informāciju un nespēja pieņemt produkciju… Biznesmeņa novēlējums Latvijas uzņēmējiem bija tāds: ja reiz vēlaties strādāt globālajos tirgos, ir nepieciešams pielāgoties un atbalstīt globālo piegāžu ķēžu nosacījumus, neskatoties uz saviem apsvērumiem!

Kas tad ir populārās piegādes ķēdes? Tās būtībā ir visas organizācijas, to darbība un informācijas plūsma, kas saistīta ar materiālo resursu pārvietošanu un pārveidošanu no izejvielas stadijas līdz piegādei gala patērētājam (atsevišķos gadījumos nodrošinot ar reverso loģistiku).