Preču zīmes, interneta domēnu nosaukumi, klientu attiecības vai klientu saraksti, licences līgumi vai franšīzes līgumi, patenti, programmatūra – tie visi ir tikai daži nemateriālo aktīvu piemēri. Jautājums par to vērtības noteikšanu nav vienkāršs.

Jēdziens intangible assets (tulkojumā no angļu valodas – nemateriālie aktīvi)  – nesataustāmi vai neaptverami aktīvi. Nemateriāliem aktīviem nepiemīt fiziskā forma, tie ir bezķermeniski. Tie arī nav finanšu aktīvi.

Nemateriālie aktīvi jeb nemateriālie ieguldījumi (termins atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam) ietilpst ilgtermiņa ieguldījumu aktīvu grupā, kura savukārt sastāv no:

  • attīstības izmaksām;
  • koncesijām, patentiem, licencēm, preču zīmēm un tamlīdzīgām tiesībām;
  • citiem nemateriāliem ieguldījumiem;
  • nemateriālās vērtības.