08.04.2014. Ministru kabinetā tika atbalstīta Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu (ASV) valdības līguma par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu (Līgums) noslēgšana. Ar Līgumu Latvija ir piekritusi FATCA eksteritoriālai piemērošanai Latvijā, apņemoties nodrošināt informācijas sniegšanu par ASV nodokļu maksātājiem ar tās finanšu iestāžu starpniecību. Proti, Latvijas finanšu iestādes kļūs par ASV Iekšējā ieņēmumu dienesta (IID) (angļu val. – U.S. Internal Revenue Service) roku pagarinājumu Latvijā, ar kuru palīdzību tiks nodrošināta ASV nodokļu likumu piemērošana attiecībā uz ASV nodokļu maksātāju ienākumu.