No 01.01.2018. tiks ieviests jauns starptautiskais finanšu pārskatu standarts Nr.9 "Finanšu instrumenti". Tā ieviešanai nepieciešamais darba apjoms un ieviešanas ietekme būs atkarīga no konkrētā uzņēmuma specifikas, tomēr ir skaidrs, ka visvairāk šīs izmaiņas izjutīs bankas.

2015.gada septembrī Eiropas Finanšu pārskatu konsultāciju grupa iesniedza Eiropas Komisijai noslēguma vēstuli ar ieteikumu apstiprināt starptautisko finanšu pārskatu standartu Nr.9 "Finanšu instrumenti" (SFPS Nr.9). Tas nozīmē, ka visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā, kuri gatavo finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, izņemot tos, kas veic apdrošināšanas darbību, no 01.01.2018. finanšu instrumenti būs jāuzskaita ar SFPS Nr.9 prasībām.

Stingro prasību dēļ daudziem uzņēmumiem un bankām varētu rasties sarežģījumi jaunā standarta piemērošanā, un tā prasības varētu būtiski ietekmēt likumā noteikto kapitāla atbilstības rādītāju. Pašlaik piemērojamais starptautiskajā grāmatvedības standartā Nr.39 "Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana" (SGS Nr.39) noteiktais radušos zaudējumu modelis (incurred credit loss (ICL) model) tiks aizvietots ar paredzamo kredītu zaudējumu modeli (expected credit loss (ECL) model). Papildus pārskatītiem vērtības samazinājuma novērtēšanas principiem jaunais standarts ieviesīs jaunas tendences finanšu instrumentu klasificēšanā un novērtēšanā.