Mūsdienīgam uzņēmumam ikdienā ir daudzi un dažādi mērķi un uzdevumi – jāspēj izdzīvot konkurences apstākļos, jānodrošina sekmīga darbība, jāveido pievilcīga darba vide un nemitīga attīstība utt. Ir svarīgi izmantot dažādas iespējas, kā sasniegt šos un citus mērķus.