Rakstā tiek aplūkoti būtiskākie biznesa vērtību ietekmējošie faktori, kā arī apskatīta investīciju lēmumu pieņemšana – lēmumu pieņemšanas daļas, projekta saimnieciskā lietderīguma noteikšana un iespējamie investīciju veidi uzņēmumā.