Ar uzņēmuma likviditātes analīzes palīdzību mēs varam noteikt uzņēmuma spēju jebkurā laikā norēķināties par savām saistībām, kas ir īpaši svarīgi uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Uzņēmuma likviditāte parāda uzņēmuma spēju rast maksāšanas līdzekļus no saviem iekšējiem avotiem - īstermiņa aktīviem jeb apgrozāmajiem līdzekļiem.