Saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem komercsabiedrību var reorganizēt apvienošanas, sadalīšanas vai pārveidošanas ceļā. Šajā publikācijā apskatīsim vienu no izplatītākajiem reorganizācijas veidiem – komercsabiedrību apvienošanu, kā arī šī procesa būtiskākos juridiskos, nodokļu un grāmatvedības aspektus.