No finanšu pārskatu sagatavošanas viedokļa komercsabiedrību reorganizācija apvienošanas ceļā ir viens no uzņēmējdarbības apvienošanas veidiem, un tāpēc tam jāpiemēro 3. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS) Uzņēmējdarbības apvienošana iekļautie noteikumi un grāmatvedības uzskaites prasības (Latvijas normatīvajos aktos šie grāmatvedības jautājumi netiek precīzi definēti, un tāpēc SFPS tiek piemēroti kā vislabākā starptautiskā prakse).