Katram uzņēmuma vadītājam pastāvīgi jāseko līdzi likviditātes rādītājam, jo tas liecina par uzņēmuma spēju norēķināties ar kreditoriem un palīdz pieņemt lēmumus par investīcijām, iegādājoties jaunus pamatlīdzekļus vai paplašinot darbību.