Mūsdienās aizņemtais kapitāls apgrozāmo līdzekļu vai ilgtermiņa ieguldījumu finansēšanai ir kļuvis ierasts gan starptautiskiem uzņēmumiem, gan maziem un vidējiem uzņēmumiem. Kredītiestādes Latvijā un ārpus tās piedāvā visu tautsaimniecības nozaru dalībniekiem ne vien tradicionālus, bet arī inovatīvus finansējuma modeļus, kas izriet no konkrētās kredītiestādes biznesa modeļa un risku apetītes.

Beidzamajos gados aizņemtā kapitāla izmantošanu pievilcīgāku un ekonomiski izdevīgāku nekā finansējumu ar pašu kapitālu padarījušas arī salīdzinoši zemās procentu likmes. Kapitāla piesaiste ar jaunu īpašnieku iesaistīšanu paver jaunas attīstības iespējas, tomēr maina pašreizējo īpašnieku struktūru, samazinot viņu kontroli uzņēmumā, turpretī ārējā kapitāla finansējums ļauj arī uzņēmumu īpašniekiem saglabāt pašreizējo īpašnieku struktūru un kontroli.

Hipotēkas un komercķīlas

Lai gan katrs finansējuma darījums ir individuāls, jo atšķiras gan aizdevēji, gan aizņēmēji, tomēr visbiežāk Latvijas uzņēmumu piesaistītais aizņemtais kapitāls tiek nodrošināts ar tādiem publiski reģistrējamiem nodrošinājumiem kā hipotēka un komercķīla.