Apgrozāmie līdzekļi un to pārvaldība ir būtisks uzņēmuma finanšu veselības indikators, kas palīdz novērtēt spēju tikt galā ar neparedzētiem finanšu izaicinājumiem. Apgrozāmie līdzekļi tiek definēti kā uzņēmuma īstermiņa (īsāki par vienu gadu) aktīvu un īstermiņa saistību starpība. Pozitīvi apgrozāmie līdzekļi norāda uz uzņēmuma spēju segt īstermiņa saistības un investēt uzņēmuma izaugsmē.