Salīdzinoši nesen Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā tika veikti grozījumi un tādējādi ieviests jauns apliekamās bāzes elements, kas veidojas no hibrīdneatbilstībām. Skaidrojam, kas ir hibrīdneatbilstība un kā to var konstatēt.