Eiropas zaļais kurss, kas ilgtermiņā paredz padarīt Eiropas Savienības ekonomiku efektīvāku, kā arī cilvēkam un videi draudzīgāku, tuvāko desmitgažu laikā viesīs visaptverošas un dziļas pārmaiņas praktiski visās uzņēmējdarbības nozarēs. Biznesa vidē visai abstraktais ilgtspējas jēdziens tuvākajos gados kļūs pavisam konkrēts un izmērāms – uzņēmumi visus datus, kas ir saistīti ar ilgtspēju (vides, sociālie un pārvaldības aspekti), apkopos īpašos ziņojumos. Daudziem lielajiem uzņēmumiem šādu ziņojumu gatavošana ir jau ierasta prakse, pārējiem tas nozīmē jaunu prakšu apgūšanu.