Nemainīgi aktuāls ir jautājums – kā labāk strādāt ar debitoru parādiem un kā veicināt debitoru vēlmi ievērot nolīgtos rēķinu apmaksas termiņus. To risina gan uzņēmēji, gan grāmatveži. Turklāt katra uzņēmuma situācija būs atšķirīga – citi nevēlēsies lūgt priekšapmaksu vai avansu, citi vēlēsies tikt galā pašu spēkiem, neiesaistot ārpustiesas parādu piedziņas uzņēmumus, citi paļausies uz klientu atbildības sajūtu. Apkopojam ieteikumus, kas varētu noderēt ikdienas darbā, lai cīnītos ar debitoru parādiem.

Ieteikumi nav balstīti uz izmaksām un uzņēmumu iespējām jeb kapacitāti, jo tās uzņēmumos ir atšķirīgas. Katram uzņēmumam individuāli jāizstrādā sistēma, kā strādāt ar debitoriem, lai nepieļautu ilgstošu apmaksu kavēšanu un izvairītos no tā, ka samaksa netiek veikta vispār, iegūstot papildu nodokļu maksājumus par neatgūtajām summām. Darbā ar debitoriem ir pieejami vairāki instrumenti, kuri izmantojami atsevišķi vai kombinētā veidā.

Priekšapmaksa

Priekšapmaksa ir labs rīks darbā ar debitoriem. Veicot priekšapmaksu, klients veic samaksu pirms preces vai pakalpojuma saņemšanas pilnā apmērā. Tādējādi klients apstiprina un uzņēmējs zina, ka klients ir ieinteresēts iegādāties konkrētu preci vai saņemt pakalpojumu.