Komerciālos strīdus var izraisīt dažādi faktori, tostarp līgumu pirmstermiņa laušana, intelektuālā īpašuma strīdi, ar konkurenci saistīti jautājumi vai nesaskaņas starp biznesa partneriem. Šie strīdi var radīt piespiedu dīkstāves, bojāt reputāciju, izraisīt dažāda veida finanšu satricinājumus, līdz ar to arī ekonomiskos zaudējumus.

Ekonomisko zaudējumu veidi

Komerciālie strīdi var radīt vairāku veidu ekonomiskos zaudējumus:

  • tiešos zaudējumus – tūlītējus kvantificējamus zaudējumus, kas radušies strīda rezultātā. Parasti tos var viegli noteikt, jo tie ir specifiski un tieši saistīti ar strīdus objektu. Tiešie zaudējumi var izpausties, piemēram, novēršamu izmaksu vai konkrētas biznesa iespējas zaudēšanas formā;
  • turpmākos zaudējumus jeb netiešos zaudējumus, kas nav tiešs strīdus objekta rezultāts. Darījuma veikšanas brīdī turpmākos zaudējumus ir ļoti grūti paredzēt, un parasti tie veidojas dažādu notikumu rezultātā, kas seko pēc strīdus notikuma iestāšanās. Turpmākie zaudējumi var veidoties, piemēram, kā sekas reputācijas vai klientu zaudēšanai, papildu vai neparedzētu izmaksu veidā;
  • negūto peļņu jeb peļņu, ko uzņēmums būtu guvis, ja nebūtu noticis zaudējumu ietekmējošs notikums. Negūtā peļņa var veidoties, piemēram, negūtu ieņēmumu preču pārdošanas līguma pārtraukšanas vai projektu izpildes kavēšanas dēļ.