Transfertcenu pārbaudēs lielākā uzmanība parasti tiek pievērsta uzņēmuma peļņai un tās sadalei starp uzņēmuma grupas valstīm ar mērķi – pareizi piemērot nodokļus katrā valstī. Aplūkosim dažus piemērus no starptautiskās tiesu prakses, kas ilustrē, kādi transfertcenu riski var iestāties uzņēmumu grupas restrukturēšanas gadījumā.