Lai arī obligātas transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas prasības Latvijas likumdošanā ir ieviestas jau kopš 2018.gada, tomēr tikai pēdējā laikā Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir aktīvi pievērsies nodokļu maksātāju iesniegto transfertcenu dokumentācijas pārbaudei un izvērtēšanai pēc būtības.