Ja iepriekš netika novērota aktīva un mērķtiecīga Valsts ieņēmumu dienesta rīcība transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas likuma prasību ievērošanas pārbaude, tad situācija mainījās 2022.gada vasaras nogalē, kad vairāki uzņēmumi saņēma ziņojumu ar aicinājumu iesniegt transfertcenu dokumentāciju. Kā rīkoties, saņemot šāda veida ziņojumu? Ar kādām soda sankcijām jārēķinās pārkāpuma gadījumā?   

Raksta līdzautores: Zane Smutova, SIA "PricewaterhouseCoopers" Transfertcenu nodaļas vecākā projektu vadītāja, Līga Dobre-Jakubone, SIA "PricewaterhouseCoopers" Transfertcenu nodaļas vecākā konsultante