Pašizmaksa ir izmaksu kopsumma noteikta produkta vai pakalpojuma vienības ražošanai noteiktā laika periodā. Produkta vai pakalpojuma pašizmaksas kalkulācijas mērķis ir parādīt, cik uzņēmumam izmaksā ražošana vai pakalpojumu sniegšana.