Uzņēmumiem Latvijā vēsturiski par galveno ārējā finansējuma avotu kalpojušas komercbankas, tomēr, attīstoties vietējai uzņēmējdarbības videi, tirgus dalībniekiem parādās iespējas piesaistīt finansējumu no citiem avotiem. Kādi tie ir un kādos gadījumos tos izvēlēties?