Valdošās tehnoloģiskās, sociālās, ekonomiskās un biznesa pārmaiņas būtiski ietekmē finanšu vadītāja lomu uzņēmumā, tā mainās un kļūst arvien svarīgāka un sarežģītāka. Laiki, kad finanšu vadītājs bija “skaitļu un tabulu cilvēks,” ir pagājuši.