Valsts ieņēmumu dienests paziņojis, ka viens no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, kura uzraudzību un kontroli tas veic, ir jebkura komercsabiedrība, kas izsniegusi vismaz vienu aizdevumu. Tas nozīmē, ka pārbaudes būs ne tikai tiem uzņēmumiem, kas reģistrējuši attiecīgo darbības veidu, bet arī tām sabiedrībām, kam tiks konstatēti aizdevumi. Vai šāds apgalvojums ir pamatots ar normatīvajiem aktiem?