Domājot par finansēm un dažādām atskaitēm, var rasties virkne jautājumu par to jēgu un nozīmi. Piemēram, kāpēc gatavot naudas plūsmas pārskatu? Vai tā ir tikai formāla prasība, kas noteikta likumā, vai tomēr naudas plūsmas pārskatam ir dziļāka nozīme sabiedrības saimnieciskās darbības plānošanā? Kādu informāciju sniedz naudas plūsma un kā to pielietot praksē?