Budžeta sagatavošana ir daļa no kopējās uzņēmuma finanšu plānošanas un stratēģijas, kas aptver samērā īsu laika posmu – parasti līdz 1 gadam. No vienas puses, budžets palīdz koordinēt uzņēmuma darbību tuvākajā laika posmā atbilstoši izvēlētajiem ilgtermiņa mērķiem, no otras puses, tas ir arī viens no kontroles elementiem. Taču budžeta sastādīšana nav tikai grāmatvedības vingrinājums.