Grāmatvedības uzskaitē viena no svarīgākajām lietām, kam jāpievērš uzmanība, ir grāmatvedības kontrole un drošības pasākumu ieviešana, kas sevī iekļauj gan riska vadības pasākumus, gan atbilstošu darbinieku pienākumu un atbildības sadali uzņēmumā. Tomēr lai cik arī atbildīgi darbinieki veiktu savus pienākumus, ne vienmēr ir iespēja izvairīties no dažāda veida riskiem, kas saistīti ar grāmatvedības uzskaiti.