Turpinot rakstu sēriju par finanšu analīzi, šoreiz apskatīšu sabalansētības un dinamiskuma principus, kas jāievēro, analizējot finanšu pārskatus. Pirmatnējās analīzes tehnika ir pavisam vienkārša.