Seguma rādītāji ir vieni no populārākajiem uzņēmuma finanšu datu analīzes rādītājiem, ar kuru palīdzību salīdzinoši vienkāršā veidā var gūt ātru priekšstatu par uzņēmumu, noskaidrojot, piemēram, cik liels ir tā saistību īpatsvars bilancē un vai tam ir pietiekami naudas līdzekļi īstermiņa izdevumu segšanai.