Turpinot šā gada martā aizsākto tēmu par darījumiem starp saistītām personām un šo darījumu cenu noteikšanas principiem, šī raksta mērķis ir sīkāk analizēt darījumu cenu noteikšanas metodes.