Efektivitāte ir viens no mūsdienu biznesa attīstības stūrakmeņiem. Visi lieliski zina šo vārdu, taču vai zināt, kādi ir efektivitātes noteikšanas rādītāji un kādu priekšstatu tie sniedz par uzņēmuma pārvaldi? Aplūkosim šo rādītāju pielietojumu un skaidrojumu, kā arī aspektus, kam jāpievērš uzmanība, analizējot šos rādītājus.