Uzņēmuma maksātspēja ir uzņēmuma finanšu stabilitātes rādītājs, tāpēc tai jāseko līdzi pašiem un tā, visticamāk, interesēs sadarbības partnerus. Šajā publikācijā aplūkosim maksātspējas rādītājus un kontekstu, kādā tie būtu jāskata. Ielūkosimies to pielietojumā un apskatīsim, kāpēc tieši šobrīd ir svarīgi pievērst tiem pastiprinātu uzmanību.