Šajā rakstā detalizētāk apskatīsim, kādi multiplikatori pastāv un kādās situācijās tos var pielietot, kā arī gūsim priekšstatu, kā var aprēķināt uzņēmuma vērtību, izmantojot multiplikatorus.

Viens no biznesa vērtēšanas paņēmieniem ir vērtēšana, izmantojot tirgus pieeju. Šīs pieejas pamatā ir pieņēmums, ka apskatāmā uzņēmuma vērtība ir salīdzināma ar citu nozares uzņēmumu vērtību. Tādējādi vērtētājs var novērtēt attiecīgo uzņēmumu, pamatojoties uz to, kā citus nozares uzņēmumus novērtē tirgus dalībnieki jeb investori. Izmantojot šo informāciju, vērtētājs nosaka multiplikatorus, kurus turpmāk pielieto, lai noteiktu uzņēmuma vērtību.