Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura. Taču biedrībām ir atļauts nodarboties ar saimniecisko darbību savu statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, līdz ar to tām nereti rodas lieli debitori un kreditori. Pretējā gadījumā šādi posteņi biedrībām neveidotos vai būtu ar nenozīmīgām summām. Šobrīd, analizējot gada pārskatus, debitoru un kreditoru posteņi ir visai apjomīgi, kas norāda uz to, ka atsevišķās situācijās biedrību saimnieciskā darbība jau līdzinās komercdarbībai. Tādēļ likumsakarīgi, ka biedrība var kļūt maksātnespējīga, kā arī likvidēties.