Š.g. 13.oktobrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām” (Likums), kas cita starpā uzliek visiem nodokļu maksātājiem (izņemot fiziskas personas, kas neveic saimniecisko darbību) jaunu pienākumu – informēt Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par savu pamatdarbības veidu.