Cienījamais uzņēmēj, Valsts ieņēmumu dienests Jūsu darbībā ir konstatējis faktus, kas norāda uz pastāvīgās pārstāvniecības pazīmēm, un aicina iesniegt motivētu paskaidrojumu, kādēļ Jūsu saimnieciskā darbība nav reģistrēta Latvijā! Šādi sākas Valsts ieņēmumu dienesta uzaicinājumi ārvalstu uzņēmumiem, kuri Latvijā veic būvdarbus vai instalācijas darbus. Līdzīgus ārvalstu nodokļu administrāciju uzaicinājumus nākas saņemt arī Latvijas būvniekiem, kuri sniedz pakalpojumus visbiežāk Ziemeļeiropas valstīs.

Prasība reģistrēt pastāvīgo pārstāvniecību (PP) var pārvilkt treknu svītru iecerētajam uzņēmējdarbības modelim - tiklīdz būvniekam ir PP, jāmaksā ne tikai uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN), bet arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) par būvlaukumā nodarbinātajiem darbiniekiem. Noskaidrosim, kad šādi nodokļu administrāciju uzaicinājumi reģistrēt būvniecības PP ir pamatoti un kad tā ir tikai "muļķu zvejošana"!

Būvdarbi un ar tiem saistītie pakalpojumi Latvijā

Ja nav nodokļu konvencijas

Būvlaukums, celtniecības, montāžas vai instalācijas projekts vai ar tiem saistīta uzraudzības vai konsultatīvā darbība tiek uzskatīta par PP Latvijā, ja būvlaukums tiek izmantots vai projekta ilgums pārsniedz noteiktu laiku. Ja ar attiecīgo valsti nav spēkā esošas nodokļu konvencijas, saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 14.panta 8.daļas 1.punktu ārvalsts uzņēmumam ir PP Latvijā, sākot no pirmās būvlaukuma izmantošanas dienas vai celtniecības, instalācijas vai montāžas darbu uzsākšanas dienas.